جمعه 17 مرداد 1399 

امین آقائی
همکاری با مطبوعات داخلی وبین المللی
عضوشورای برنامه ریزی هشتمین، نهمین و دهمین  دوسالانه کاریکاتور تهران

سوابق:

داوری ها:
فستیوال بین المللی ضد تروریسم تهران ایران 2011
فستیوال بین المللی حمایت از کودکان خیابانی2008
فستیوال بین امللی مقاوم سازی بنا تبریز ایران 2008
فستیول بین المللی کشور سوریه 2008
جشنواره سراسری فوتبال کرمان ایران 2008

نمایشگاه ها:
نمایشگاه هنرمندان ضد جنگ موزه تصویرگران امریکا نیویورک 2008
نمایشگاه 50 سال مطبوعات فرانسه 2010
نمایشگاه انفرادی در تهران 2010
نمایشگاه گروهی در ترکیه 2010
نمایشگاه انفرادی در اسلواکی2011
نمایشگاه انفرادی در لهستان 2011
و نمایشگاه های متعدد گروهی در ایران....

ورک شاپ ها:
ورکشاپ در کشور فرانسه 2010

جوایز:
  جایزه بزرگ سی و دومین فستیوال طنز پراسیکابا برزیل 2005
مقام دوم بیست و سومین فستیوال آیدین دوگان ترکیه 2005
جايزه دوم دوسالانه مطبوعاتي كوبا 2007
جایزه دوم فستیوال ساتریکون لهستان 2007
مدال برنز دایجون کره جنوبی2006
جایزه ویژه بیست و سومین فستیوال آیدین دوگان ترکیه 2005
جایزه عالی بیست و ششمین دوره یومیوری ژاپن 2005
مقام سوم فستیوال طنز ایتالیا2007
مدال نقره دومین فستیوال طنز سوریه2006
جایزه مردمی ششمین فستیوال جونزاک فرانسه 2004
لوح تقدیر هفتمین دوسالانه کاریکاتور تهران 2005
مدال برنز فستیوال وب کارتون چین 2005
لوح تقدیر فستیوال کارپیک لهستان 2004
لوح تقدیر سومین فستیوال ملانصرالدین جمهوری آذربایجان 2005
مقام پنجم فستیوال کارج ورد تایوان 2002
جایزه ویژه فستیوال چروم(انجمن کارتونیستهای انجمن روزنامه نگاران ترکیه)
ترکیه 2006
مقام اول فستیوال بین المللی طنز ایران 2003
جایزه ویژه فستیوال آی ای سی سی  چین 2004
جایزه اول یازدهمین جشنواره سراری مطبوعات 2004
جایزه اول دوازدهمین جشنواره سراسری مطبوعات 2005
جایزه اول جشنواره سراسری راديو 2007
جایزه دوم جشنواره کشوری خلیج همیشه فارس 2005
مقام دوم دومین جشنواره سراسری هنر جوان 2004
مقام دوم  سومین جشنواره سراسری هنر جوان2007
جایزه دوم جشنواره سراری طنز تهران 2007
جایزه سوم جشنواره سراری طنز دانشجویان 2000
لوح تقدير فستيوال زامك لهستان 2007
مدال نقره فری کارتون وب چین2006
لوح تقدیر فستیوال روسیه2007
جایزه ویژه فستیوال دوا رومانی 2007
جایزه دوم فستیوال گوانگزی چین 2007
جایزه دوم جشنواره سراسری بوکان 2007
جایزه سوم فستیوال طنز مکزیک 2008
جایزه ویژه جشنواره ماروستیکا ایتالیا 2008
جایزه ویژه آیدین دوگان ترکیه 2009
جایزه دوم ساتیریکون لهستان 2009
جایزه ویژه ساتیریکون لهستان 2008
جایزه سوم فستیوال بین المللی خودرو تهران ایران 2009
جایزه اول پیراسیکابا برزیل 2011