پنجشنبه 31 مرداد 1398
فرهنگ سرای نیاوران



گشایش نمایشگاه بخش سفال و عکس چهارمین جشنواره بین‏المللی هنرهای تجسمی فجر

 12 بهمن ماه 1390 ،
ساعت 16

فرهنگسرای نیاوران /
عکاس : احمد نشان