يكشنبه 11 خرداد 1399

بازگشت
شیرین حاجی کریملو
متولد 1351 - تهران
دارای مدرک کارشناسی در رشته مجسمه سازی از دانشگاه تهران
دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مجسمه سازی از university college London
سوابق:
عضو انجمن مجسمه سازان ایران